Apie darnią miškininkystę

Spausdinti -

Darni miškininkystė - tai miško naudojimas siekiant ne vien tik pelno, bet ir aktyviai mažinant žalą miškui, jame gyvenantiems organizmams bei atsižvelgiant į vietinių gyventojų ir miške dirbančiųjų interesus.

Ši sąvoka taip pat apima atsakomybę. Miško naudotojai turi būti atsakingi ir už dabartinės, ir už būsimų kartų gyvenamąją aplinką, gyvenimo kokybę. Jie turi būti atsakingi tiek už miškų kaip ekosistemų išlikimą, tiek ir už miškanaudos indėlį į valstybės ir jos piliečių gerovę.

Lietuvoje privačiuose miškuose dominuoja smulkios iki 5 ha valdos. 2008 m. sausio 1 d. šalyje buvo beveik 230 tūkst. miško savininkų, kuriems priklauso daugiau nei trečdalis visų Lietuvos miškų. Daugelis miško savininkų negali užtikrinti ilgalaikio miško valdos naudojimo, nes dabartinė miškininkystės praktika yra pritaikyta urėdijoms, valdančioms keletą tūkstančių hektarų miško. Savininkams trūksta elementarių žinių apie mišką, miškininkystės teisinį reglamentavimą, o taip pat noro atsakingai naudoti medienos išteklius.

Dar vienas svarbus medienos naudojimą įtakojantis veiksnys - aktyvi medienos pramonės, biokuro panaudojimo plėtra ir jos sąlygota didėjanti medienos paklausa. Tai skatina spaudimą mažinti ūkininkavimo apribojimus ne tik ūkiniuose, bet ir saugomų teritorijų miškuose. Pateikiami įvairūs teiginiai: švaistomi ištekliai, pūdoma mediena, per griežti veiklos ribojimai, būtinas miškų „gelbėjimas" kirtimais ir pan.. Tai stebina, nes saugomų teritorijų miškų naudojimas iš esmės nesiskiria nuo ūkinių miškų.

Parengta pagal Lietuvos gamtos fondo informaciją http://www.glis.lt/

 

 


Daugiau informacijos galite rasti LR Aplinkos ministerijos tinklalapyje, privačių miškų savininkams skirtoje skiltyje. Žiūrėti čia >>